כתב אחריות

22.11.21 

הנדון- אחריות גופי תאורה 

שלום רב,  

ברכישת גופים וציוד בטכנולוגית לד מחברתנו, הן ביבוא והן בייצור שלנו בישראל, תי נתן אחריות לתקופה  של 12 חודשים לפי 000,4 שעות ממוצע שנתי (אלא אם כן, בזמן הרכישה צוין אחרת).  

חברת טריגון תתקן או תחליף ללא תשלום כל ליקוי או פגם המתגלה במשך כל תקופת האחריות. 

אחריות זו קבילה במשך כל שעות העבודה הרגילות למעט מקרים דחופים, כל מרכיב המתגלה בו פגם  יפורק, יורכב וישלח על ידי הלקוח למעבדת טריגון במושב בית חירות באחריותו. 

אחריות זו אינה חלה במקרים הבאים: 

1. מוצר שניזוק או נפגם כתוצאה מהעברה, תאונה או שימוש והפעלה שלא ע”פ הוראות היצרן.
2. שבר מכל סיבה שהיא או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות – הזנחה של המחזיק במוצר.  
3. קצר חשמלי (או בעיה ברשת החשמל) כדוגמת הרמוניות חשמליות (פגיעת ברק, כח עליון, תאונה)  שימוש בחומרים מתכלים שאינם מתאימים או שלא ע”פ המלצת היצרן.  
4. תיקון או שינוי כלשהו ע”י אדם שלא הוסמך ע”י טריגון.  
5. האחריות אינה חלה על נזקים ישירים ועקיפים לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולות או אי פעולתו  של המוצר.  
6. הלקוח יתחזק את מערכת התאורה, בניקוי אבק וכדומה במשך התקופה. 
7. הודעות על תקלה או קלקול יועברו מידית לחברת טריגון. 
8. האחריות חלה מתאריך תעודת משלוח חתומה.  

בכבוד רב, 

טריגון ים בע”מ
 מושב בית חירות – 4029100 – טל 098664664 – פקס 098664665 – com.yam-trigon@mail 

תפריט נגישות

המוצר התווסף לעגלה שלך